/zh/
zh
false
1683
41758
3229
1242
31799
19
塔尔诺格鲁德
tarnogrod
1641
44560
Tarnogrod
50.362009134245056
22.740174461058213
93
15
139
false
1
2238
925
3
92
0
4
Map

目前,此城市仍有部分公共交通路线未被加入到我们的数据库中。您可通过添加新路线(这仅需占用您不到一刻钟的时间)来帮助数百万旅客和当地的通勤者。成为我们的贡献者!我们一起来让公共交通变得更好!

添加新路线
Code copied to clipboard