/zh/
zh
true
3164
293
15941
42
Ingeniero Budge
6
ingeniero-budge
Ingeniero Budge
45
-34.7353046
2674
10562
-58.460914399999965
14
2
false
175
1
121
0
31
0
58
$
true
Routes
All routesCitySuburban / Intercity
目前,此城市仍有部分公共交通路线未被加入到我们的数据库中。您可通过添加新路线(这仅需占用您不到一刻钟的时间)来帮助数百万旅客和当地的通勤者。成为我们的贡献者!我们一起来让公共交通变得更好!添加新路线
Suburban / Intercity