/hi/
hi
true
2554
619
99
610
28855
1
उल्यानोस्क
92
ulianovsk
136
Ulyanovsk
1709
35378
54.3081546904146
104
48.4113415733521
81
11
2242
453
true
443
46889
1
65
37554
1,2,4,5,7,8
181
2
667559
पता
उल्यानोस्क, Ul'yanovskii raion, pos. Timiryazevskii
मैप पर
पीछे