/hi/
hi
false
707
1
Gelendzhik
gelendzshik
Gelendzhik
44.57066042007429
38.04821517567143
13
true
1
1,2,9
50
2
655941
AIzaSyAUCbsYSIouu5ksA35CFNl2b_DbRF4nCpg
hi
पता
Gelendzhik, ulica Kirova, 62
मैप पर
यहाँ रोका गया
पीछे