/hi/
hi
true
2569
23989
2421
45
1
79
Sinyavino
219
sinyavino
139
Sinyavino
1007
29971
59.90813283562859
124
31.071996600568355
97
13
38
false
1
1
1
0
2367
26095
20554
पता
Sinyavino, 44-i km Murmanskogo shosse
मैप पर
पीछे