/de/
de
true
108
465
1315
45915
2
78
Asipowitschi
25
osipovichi
219
Asipovichy
53.30406
187
28.63607
13
true
1,2,8
167
38
152
38457
2
Br
415891
Adresse
Asipowitschi, Vokzal'naya ulitsa (Vakzal'naya vulіtsa), 18 Osipovichi, Mogilevskaya oblast', Belarus'
Auf der Karte
Hält ebenfalls hier
Zug, Magіleў - Asіpovіchy Endstation
Zug, Magіleў - Asіpovіchy Richtungst. Magіleў-1
Zug, Asіpovіchy 1 — Babruysk Endstation
Zug, Asіpovіchy 1 — Babruysk Richtungst. Babruysk
Zug, Asіpovіchy — Salіgorsk Endstation
Zug, Asіpovіchy — Salіgorsk RichtungSalіgorsk
Zug, Asіpovіchy 1 — Gradzyanka RichtungGradzyanka
Zug, Asіpovіchy 1 — Gradzyanka RichtungGradzyanka
Zug, Asіpovіchy 1 — Gradzyanka Endstation
Zug, Zhlobіn Pasazhyrskі — Asіpovіchy Endstation
Zug, Zhlobіn Pasazhyrskі — Asіpovіchy RichtungZhlobіn Pasazhyrskі
Zug, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' RichtungGomel'-Pasazhyrskі
Zug, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' Richtungst. Mіnsk-Pasazhyrskі
Zug, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' Richtungst. Mіnsk-Pasazhyrskі
Zug, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' RichtungGomel'-Pasazhyrskі
Zug, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Magіleў Richtungst. Mіnsk-Pasazhyrskі
Zug, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Magіleў Richtungst. Magіleў-1
Zug, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Endstation
Zug, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Endstation
Zug, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Endstation
Zug, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Endstation
Zug, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Richtungst. Mіnsk-Pasazhyrskі
Zug, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Richtungst. Mіnsk-Pasazhyrskі
Zug, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Endstation
Zug, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Richtungo.p. Institut Kul'tury
Zug, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Endstation
Zug, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Richtungst. Mіnsk-Pasazhyrskі
Close