/pt/
pt
true
1473
5641
465
2
116
Asipovichy
920
12287
osipovichi
Asipovichy
1171
87
53.30406
132
28.63607
179
13
331
23459
true
43
1,2,8
38
185
2
38
Br
415891
Endereço
Asipovichy, Vokzal'naya ulitsa (Vakzal'naya vulіtsa), 18 Osipovichi, Mogilevskaya oblast', Belarus'
No mapa
Para(m) aqui
Trem, Magіleў - Asіpovіchy sentidost. Magіleў-1
Trem, Magіleў - Asіpovіchy Parada terminal
Trem, Asіpovіchy 1 — Babruysk sentidost. Babruysk
Trem, Asіpovіchy 1 — Babruysk Parada terminal
Trem, Asіpovіchy — Salіgorsk Parada terminal
Trem, Asіpovіchy — Salіgorsk sentidoSalіgorsk
Trem, Asіpovіchy 1 — Gradzyanka Parada terminal
Trem, Asіpovіchy 1 — Gradzyanka sentidoGradzyanka
Trem, Asіpovіchy 1 — Gradzyanka sentidoGradzyanka
Trem, Zhlobіn Pasazhyrskі — Asіpovіchy sentidoZhlobіn Pasazhyrskі
Trem, Zhlobіn Pasazhyrskі — Asіpovіchy Parada terminal
Trem, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' sentidoGomel'-Pasazhyrskі
Trem, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' sentidoGomel'-Pasazhyrskі
Trem, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' sentidost. Mіnsk-Pasazhyrskі
Trem, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' sentidost. Mіnsk-Pasazhyrskі
Trem, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Magіleў sentidost. Magіleў-1
Trem, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Magіleў sentidost. Mіnsk-Pasazhyrskі
Trem, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Parada terminal
Trem, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) sentidoo.p. Institut Kul'tury
Trem, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Parada terminal
Trem, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) sentidost. Mіnsk-Pasazhyrskі
Trem, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Parada terminal
Trem, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Parada terminal
Trem, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Parada terminal
Trem, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) Parada terminal
Trem, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) sentidost. Mіnsk-Pasazhyrskі
Trem, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) sentidost. Mіnsk-Pasazhyrskі
Close