/zh/
zh
true
87
2448
489
21035
1
Urazovka(Nizhegorodskaya oblast)
urazovka
123
Urazovka (Nizhegorodskaya oblast)
1831
24220
55.400653442839676
62
45.615208775066776
100
13
1814
18181
false
1344
21260
0
469
31232
0
195
4
true