/zh/
zh
true
1235
1352
14015
32
Migdal HaEmek
209
migdal-ha-emek
Migdal HaEmek
32.67784752269346
206
12143
35.242007192065444
186
15
204
false
141
1
8
2373
8989
2
346
34595
4
true