/zh/
zh
true
1781
250
47230
1
Voskresenskoye
1414
2384
voskresenskoye
Voskresenskoye
1266
28685
56.8392353
86
45.42869580000002
413
42988
13
92
true
41
1
2366
11358
1,2
199
24
2574
43883
2
162
20
false
Ideas
1

创建您的公交线路

Image
2

获得社会支持

Image
3

最佳建议将被发送至交通运输公司

Image
添加一个新的路线建议
转至 路线列表 提出改变现有路线的建议。选择您设想的路线,然后点击页面底部的“建议”按钮。

List of ideas

帮助我们改进“人们的路线”项目:请接受一项 问卷调查