/zh/
zh
true
715
27967
1781
174
49174
1
34
Voskresenskoye
580
36077
voskresenskoye
2465
33154
Voskresenskoye
150
56.8392353
2607
36356
45.42869580000002
54
13
true
286
22786
1
2527
45607
1,2
24
2
121
20
false
1

创建您的公交线路

Image
2

获得社会支持

Image
3

最佳建议将被发送至交通运输公司

Image
添加一个新的路线建议
转至 路线列表 提出改变现有路线的建议。选择您设想的路线,然后点击页面底部的“建议”按钮。

List of ideas

帮助我们改进“人们的路线”项目:请接受一项 问卷调查