/zh/
zh
true
541
16474
1749
1
1
2418
28941
Vetluzhskiy
72
vetluzhskiy
Vetluzhskiy
57.16910590000001
1239
45096
45.11796870000002
2
13
2670
18153
true
733
31135
1
1067
8498
1,8
1988
7010
11
60
2
20
false
Ideas
1

创建您的公交线路

Image
2

获得社会支持

Image
3

最佳建议将被发送至交通运输公司

Image
添加一个新的路线建议
转至 路线列表 提出改变现有路线的建议。选择您设想的路线,然后点击页面底部的“建议”按钮。

List of ideas

帮助我们改进“人们的路线”项目:请接受一项 问卷调查