/zh/
zh
true
2545
44462
2077
162
1
Varnavino
215
varnavino
965
5949
Varnavino
184
57.40331713520691
45.095208615405255
2529
43923
13
154
false
1
663
9830
1
1926
35660
5
1775
33550
0
175
20
false
Ideas
1

创建您的公交线路

Image
2

获得社会支持

Image
3

最佳建议将被发送至交通运输公司

Image
添加一个新的路线建议
转至 路线列表 提出改变现有路线的建议。选择您设想的路线,然后点击页面底部的“建议”按钮。

List of ideas

帮助我们改进“人们的路线”项目:请接受一项 问卷调查