/zh/
zh
false
1016
38699
4069
2514
25757
21
132
Trollhattan
2
trollhattan
1
Trollhattan
2657
4861
58.283489400000015
12.285820600000017
14
1445
38234
false
8
2680
39522
1
0
kr
4
Map

目前,此城市仍有部分公共交通路线未被加入到我们的数据库中。您可通过添加新路线(这仅需占用您不到一刻钟的时间)来帮助数百万旅客和当地的通勤者。成为我们的贡献者!我们一起来让公共交通变得更好!

添加新路线
Code copied to clipboard