/zh/
zh
false
1653
46906
4069
136
21
160
Trollhattan
1855
22220
trollhattan
54
Trollhattan
163
58.283489400000015
1160
40956
12.285820600000017
75
14
61
false
98
8
1
1275
47095
0
137
kr
4
Map

目前,此城市仍有部分公共交通路线未被加入到我们的数据库中。您可通过添加新路线(这仅需占用您不到一刻钟的时间)来帮助数百万旅客和当地的通勤者。成为我们的贡献者!我们一起来让公共交通变得更好!

添加新路线
Code copied to clipboard