/zh/
zh
true
1068
40609
558
1406
28008
10
99
塔什庫梅爾
2050
7976
tash-kumyr
Tash Komur
1511
6205
41.34349666901536
72.21734821691894
14
89
8517
false
165
1
29
170
0
66
2
C
20
false
1

创建您的公交线路

Image
2

获得社会支持

Image
3

最佳建议将被发送至交通运输公司

Image
添加一个新的路线建议
转至 路线列表 提出改变现有路线的建议。选择您设想的路线,然后点击页面底部的“建议”按钮。

List of ideas

帮助我们改进“人们的路线”项目:请接受一项 问卷调查