/zh/
zh
true
585
42646
1235
32
Migdal HaEmek
92
migdal-ha-emek
59
Migdal HaEmek
1149
15304
32.67784752269346
35.242007192065444
1599
836
15
false
609
44689
1
84
8
63
2
50
904155
Close