/zh/
zh
true
1286
1
157
Bolschoje Muraschkino
bolschoje-muraschkino
Bolschoje Muraschkino
161
55.7795248
106
44.772699200000034
562
4074
14
1798
11910
false
183
1
1585
48103
1
1480
16607
3
313
27840
2
766
27377
741313
地址
Bolschoje Muraschkino, Sovetskaya ulica, 24a
在地图上
在此处停止
公共汽车, 538 (Dzerzhinsk - Buturlino) 方向Dzerzhinskii avtovokzal
公共汽车, 538 (Dzerzhinsk - Buturlino) 方向a/c Buturlino
公共汽车, 523 (Gagino - Nizhnii Novgorod) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 523 (Gagino - Nizhnii Novgorod) 方向Gaginskaya avtostanciya
公共汽车, 524 (Nizhnii Novgorod - Inkino) 方向Inkino
公共汽车, 524 (Nizhnii Novgorod - Inkino) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 562 (Sergach - Nizhnii Novgorod) 方向Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 562 (Sergach - Nizhnii Novgorod) 方向Avtostanciya Sergach
公共汽车, 568 (Nizhnii Novgorod - Kurmish) 方向Kurmish
公共汽车, 568 (Nizhnii Novgorod - Kurmish) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 570 (Pil'na - Nizhnii Novgorod) 方向Pil'ninskaya avtostanciya
公共汽车, 570 (Pil'na - Nizhnii Novgorod) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 574 (Nizhnii Novgorod - Pil'na) 方向Pil'ninskaya avtostanciya
公共汽车, 574 (Nizhnii Novgorod - Pil'na) 方向Avtostanciya "Sennaya"
公共汽车, 712 (Gagino - Nizhnii Novgorod) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 712 (Gagino - Nizhnii Novgorod) 方向Gaginskaya avtostanciya
公共汽车, 525 (Nizhnii Novgorod - Perevoz) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 525 (Nizhnii Novgorod - Perevoz) 方向Perevozskaya avtostanciya
公共汽车, 565 (Sechenovo - Nizhnii Novgorod) 方向Avtostanciya Sechenovo
公共汽车, 565 (Sechenovo - Nizhnii Novgorod) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 102 (Bol'shoe Murashkino - Kishkino) 终点站
公共汽车, 102 (Bol'shoe Murashkino - Kishkino) 方向Kishkino
公共汽车, 520 (Buturlino - Nizhnii Novgorod) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 520 (Buturlino - Nizhnii Novgorod) 方向a/c Buturlino
公共汽车, 522 (Knyaginino - Nizhnii Novgorod) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 522 (Knyaginino - Nizhnii Novgorod) 方向Knyagininskaya avtostanciya
公共汽车, 535 (Nizhnii Novgorod - Bornukovo) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 535 (Nizhnii Novgorod - Bornukovo) 方向Bornukovo
公共汽车, 520a (Buturlino - Nizhnii Novgorod) 方向a/c Buturlino
公共汽车, 520a (Buturlino - Nizhnii Novgorod) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 105 (Bol'shoe Murashkino - Sovetskii) 终点站
公共汽车, 105 (Bol'shoe Murashkino - Sovetskii) 方向pos. Sovetskii
公共汽车, 589 (Nizhnii Novgorod - Bol'shoe Boldino) 方向Bol'sheboldinskaya avtostanciya
公共汽车, 589 (Nizhnii Novgorod - Bol'shoe Boldino) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 661 (Bol'shoe Boldino - Nizhnii Novgorod) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
公共汽车, 661 (Bol'shoe Boldino - Nizhnii Novgorod) 方向Bol'sheboldinskaya avtostanciya
公共汽车, 521 (Bol'shoe Murashkino - Nizhnii Novgorod) 终点站
公共汽车, 521 (Bol'shoe Murashkino - Nizhnii Novgorod) 方向Avtovokzal "Sherbinki"
迷你巴士, 1565 (Sechenovo - Nizhnii Novgorod) 方向Nizhnii Novgorod, Avtovokzal "Sherbinki"
迷你巴士, 1565 (Sechenovo - Nizhnii Novgorod) 方向Avtostanciya Sechenovo
返回