/zh/
zh
true
1129
29519
25
2
1464
10954
明斯克
14
minsk
104
Minsk
133
53.90079
118
27.56298
188
13
37
true
209
1
112
1,2,3,4,5,8
795
2
1354
10384
Br
41945
地址
明斯克, ulica Lobanka
在地图上
在此处停止
公共汽车, 8 方向DS "Sukharevo-5"
公共汽车, 12 方向DS "Sukharevo-5"
公共汽车, 17 方向DS "Sukharevo-5" (Avtostoyanka)
公共汽车, 42 方向DS "Sukharevo-5" (Avtostoyanka)
公共汽车, 54 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 60 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 125 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 137 方向Vodoochistitel'naya stanciya
公共汽车, 138 方向Promuzel "Zapadnii"
公共汽车, 140 方向DS "Sukharevo-5" (Avtostoyanka)
公共汽车, 159 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 187 方向Volozhinskaya
公共汽车, 83e 方向DS "Malinovka-4" (visadka passazhirov)
公共汽车, 144s 方向Zavod "Elektronika"
公共汽车, 177e 方向RK Azyarco (visadka pasazhiraў)
公共汽车, 189e 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, Evroopt-1 方向Evroopt
公共汽车, 233 (Minsk - Gorani) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 380 (Minsk - Isloch') 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 200 (Minsk - Dubenci) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 233a (Minsk - Gorani) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 365 (Minsk - Malyavki) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 433a (Minsk - Volma-2) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 298 (Minsk - Cheremukha) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 305s (Minsk - Krilovo) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 372 (Minsk - Khatezhino) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 250 (Minsk - Lisovshina) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 456s (Minsk - Vigonichi) 方向DS "Zapad-3"(prigorod)
公共汽车, 207 (Minsk - Novoe Pole) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 293 (Minsk - Degtyarevka) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 268 (Minsk - Staroe Selo) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 210 (Minsk - Aksakovshina) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 226s (Minsk – Volovshina) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 208 (Minsk - Velikoe Selo) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
公共汽车, 370 (Khatezhino - Minsk ch/z Degtyarevku) 方向DS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
迷你巴士, 1026 方向RK Azyarco (visadka pasazhiraў)
迷你巴士, 1130 方向DS "Serova"
迷你巴士, 1230 方向DS "Serova"
无轨电车, 9 方向Betonnii proezd
无轨电车, 9 方向Gorodskoi Val
无轨电车, 13 方向DS "Sukharevo-5"
无轨电车, 13 方向DS "Sukharevo-5"
无轨电车, 25 方向L'va Sapegi
无轨电车, 25 方向DS "Malinovka-4" (visadka passazhirov)
无轨电车, 48 方向Lobanka
无轨电车, 52 方向L'va Sapegi
无轨电车, 52 方向DS "Malinovka-4" (visadka passazhirov)
返回