/zh/
zh
true
181
25
155
2
明斯克
1428
37220
minsk
Minsk
60
53.90079
27.56298
13
2660
10855
true
1
1,2,3,4,5,8
769
2
Br
41731
地址
明斯克, prospekt Partizanskii
在地图上
在此处停止
公共汽车, 9 方向Zavod zhelezobetonnikh izdelii
公共汽车, 72 方向DS "Shabani" (visadka passazhirov)
公共汽车, 93 方向DS "Shabani" (visadka passazhirov)
公共汽车, 110 方向Sosni
公共汽车, 160 方向Institut Sosni
公共汽车, 161 方向Sosni
公共汽车, 168 方向Sosni
公共汽车, 232 方向Borkі
公共汽车, 239 方向Zabalacce
公共汽车, 273 方向Sokol
公共汽车, 274 方向dachi Druzhba
公共汽车, 289 方向Lugavaya Slabada
公共汽车, 303 方向Privol'ni
公共汽车, 9d 方向DS "Shabani" (visadka passazhirov)
公共汽车, 110a 方向Sosni
公共汽车, 112s 方向Sokol
公共汽车, 160a 方向Institut Sosni
公共汽车, 161a 方向Sosni
公共汽车, 161s 方向poligon Trasteneckii
公共汽车, 168a 方向Sosni
公共汽车, 276s 方向Karalіshchavіchi-2
公共汽车, 392 (Minsk - Turec) 方向Turec
公共汽车, 443 (Minsk - Griva) 方向Griva
公共汽车, 287 (Minsk - Klinok) 方向Starina
公共汽车, 388 (Minsk - Staiki) 方向Staikі
公共汽车, 397 (Minsk - Staiki) 方向Staikі
公共汽车, 426 (Minsk - Klinok) 方向Klinok
公共汽车, 292 (Minsk - Rudensk) 方向Rudensk
公共汽车, 397a (Minsk - Staiki) 方向Staikі
公共汽车, 291 (Minsk - Smilovichi) 方向Smilavichi
公共汽车, 382 (Minsk - Zayamochnoe) 方向Zayamachnae
公共汽车, 391 (Minsk - Smilovichi) 方向pav. na Privol'ni
公共汽车, 391a (Minsk - Grebenka) 方向Grabenka
公共汽车, 394 (Minsk - Pyatiletka) 方向Pyacigodka
公共汽车, 276as (Minsk - Macevichi) 方向Macevіchi
公共汽车, 382a (Minsk - Zayamochnoe) 方向Zayamachnae
公共汽车, 434 (Minsk - sanatorii Volma) 方向Sanatorii Volma
公共汽车, 424 (Minsk - Rudnya Ostrovitaya) 方向Rudnya Astravitaya
公共汽车, 437 (Minsk - Sloboda ch/z Ananichi) 方向Slabada
公共汽车, 436 (Minsk - Sloboda ch/z Skobrovku) 方向Slabada
公共汽车, 444a (Minsk - Drachkovo ch/z Zabolot'e, Smilovichi) 方向Drachkava
迷你巴士, 1109 方向DS "Shabani" (visadka passazhirov)
迷你巴士, 1211 方向DS "Shabani" (visadka passazhirov)
迷你巴士, 1218 方向Sokol
迷你巴士, 1312 方向Sokol
迷你巴士, 1397 方向Staikі
迷你巴士, 1303 (Minsk - Privol'nii) 方向Privol'ni
迷你巴士, 1221 (Minsk - dachi Druzhba) 方向dachi Druzhba
返回