/zh/
zh
true
35
1070
89
27
163
肖拉普尔
241
16448
solapur
2396
50
Solapur
187
17.660245943005837
1877
44619
75.90664809206544
146
14
20
false
31
1
1949
33824
864
35110
0
855
8588
2
20
false
1

创建您的公交线路

Image
2

获得社会支持

Image
3

最佳建议将被发送至交通运输公司

Image
添加一个新的路线建议
转至 路线列表 提出改变现有路线的建议。选择您设想的路线,然后点击页面底部的“建议”按钮。

List of ideas

帮助我们改进“人们的路线”项目:请接受一项 问卷调查