/zh/
zh
true
3172
2640
49495
19
Pruszcz Gdanski
2021
46191
pruszcz-gdanski
Pruszcz Gdanski
2564
22235
54.26098850344798
188
18.644755910208467
85
14
2465
47885
false
197
1
962
47544
0
2096
21838
0
31
true
Routes
All routesCitySuburban / Intercity
目前,此城市仍有部分公共交通路线未被加入到我们的数据库中。您可通过添加新路线(这仅需占用您不到一刻钟的时间)来帮助数百万旅客和当地的通勤者。成为我们的贡献者!我们一起来让公共交通变得更好!添加新路线
City
公共汽车
Suburban / Intercity