/zh/
zh
false
2187
12067
4147
6
1577
23801
奥古兹
134
oghuz
1441
35410
Oghuz
68
23708
41.068509982142174
22
47.46473454105573
1999
36943
13
false
1504
32326
367
13036
0
0
4
Map

目前,此城市仍有部分公共交通路线未被加入到我们的数据库中。您可通过添加新路线(这仅需占用您不到一刻钟的时间)来帮助数百万旅客和当地的通勤者。成为我们的贡献者!我们一起来让公共交通变得更好!

添加新路线
Code copied to clipboard