/zh/
zh
true
3424
1923
2865
1
Nizhnyaya Salda
110
nizhnyaya-salda
70
Nizhnyaya Salda
58.07717261393477
60.72688840629883
12
1198
35447
false
145
1
200
7
810
11915
0
171
4
Map

目前,此城市仍有部分公共交通路线未被加入到我们的数据库中。您可通过添加新路线(这仅需占用您不到一刻钟的时间)来帮助数百万旅客和当地的通勤者。成为我们的贡献者!我们一起来让公共交通变得更好!

添加新路线
Code copied to clipboard