/zh/
zh
true
2232
9213
1141
53
1542
2
177
克鲁普基
433
26874
krupki
215
Krupki
52
54.3271607112739
556
16300
29.144405544457975
2166
11894
14
false
137
1
77
1
1
2
2203
45921
Br
20
false
1

创建您的公交线路

Image
2

获得社会支持

Image
3

最佳建议将被发送至交通运输公司

Image
添加一个新的路线建议
转至 路线列表 提出改变现有路线的建议。选择您设想的路线,然后点击页面底部的“建议”按钮。

List of ideas

帮助我们改进“人们的路线”项目:请接受一项 问卷调查