/
ru
true
2639
40933
2247
1
958
18535
Павловск (Воронежская область)
17
pavlovsk-voronesh
59
Pavlovsk (Voroneshskaya oblast)
1885
37248
50.455773001481134
40.14102597485157
132
13
278
19355
false
1
49
1
314
13521
0
4
true