/uk/
uk
false
743
58
1
Стрежевой
77
strezhevoy
123
Strezhevoy
19
60.734356811430246
702
32740
77.5843334197998
125
14
93
false
1,2,7
14
28
2
4
true