/uk/
uk
true
3657
1240
7149
3
Львівські Отруби
lvivski-otruby
206
Lvivski Otruby
78
22272
46.94472424866531
1501
15330
33.10324180793463
171
14
2414
10244
false
588
22324
0
157
0
27
4
true