/uk/
uk
true
2513
81
8
118
Воздвиженка
1960
9851
vozdvizhenka
106
Vozdvizhenka
86
51.212308500000006
2099
10254
71.1118993
13
2566
19753
false
1297
39621
1775
15474
0
0
65
4
true