/uk/
uk
true
46
2448
1
Уразовка (Нижегородська область)
urazovka
106
Urazovka (Nizhegorodskaya oblast)
55.400653442839676
130
45.615208775066776
21
13
482
25367
false
1
123
0
421
29996
0
2117
25274
4
true