/uk/
uk
true
216
32636
2446
1
1650
45727
Спаське (Нижегородська область)
spasskoe-nizhegorodskaya-oblast
Spasskoe (Nizhegorodskaya oblast)
2264
40426
55.85514987206617
123
45.695945118665804
90
13
false
14
1
840
4786
1
137
2
0
164
4
true