/uk/
uk
true
2290
43293
1725
1
2200
1614
Нижнедевицк
nizhnedevitsk
872
8016
Nizhnedevitsk
51.53998649999999
213
38.351583300000065
49
13
true
1
1
829
23973
2
2
68
4
Карта
Код скопійовано до буфера обміну