/tr/
tr
true
185
123
130
1
Zhukovski'nin
zhukovski
108
34593
Zhukovsky
64
55.5984482410922
38.1092697143555
2660
36305
14
47
true
1
1,2,8
39
2
1239
6526
46183
Geri