/tr/
tr
true
1098
10882
25
578
45809
2
137
Minsk
84
minsk
118
Minsk
38
53.90079
157
27.56298
355
33457
13
true
91
1
1,2,3,4,5,8
932
30560
795
2
2205
13430
Br
43605
Adres
Minsk, ulica Kizhevatova 72/3
Harita üzerinde
Burada durdu
Otobüs, 45 yönDS Druzhnaya (visadka passazhirov)
Otobüs, 53 yönDS Druzhnaya (visadka passazhirov)
Otobüs, 176e yönDS "Serova"
Otobüs, 180s yönDS "Serova"
Otobüs, 439 (Minsk - Yasen') yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 308 (Minsk - Dergai) yönAўtavakzal "Uskhodnі"
Otobüs, 405a (Minsk - Borki) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 209 (Minsk - Krupica) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 323 (Minsk - Dudutki) yönAўtavakzal "Uskhodnі"
Otobüs, 429 (Minsk - Atolino) yönDS Druzhnaya (visadka passazhirov)
Otobüs, 201 (Minsk - Pazderki) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 213 (Minsk - Maripol') yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 214 (Minsk - Zakruzhka) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 238 (Minsk - Annopol') yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 270 (Minsk - Machulishi) yönAўtavakzal "Uskhodnі"
Otobüs, 279 (Minsk – Atolino) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 279u (Minsk - Atolino) yönBrilevskaya
Otobüs, 281 (Minsk - Kaikovo-1) yönAўtavakzal "Uskhodnі"
Otobüs, 213u (Minsk - Maripol') yönBrilevskaya
Otobüs, 269 (Minsk - Kurkovichi) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 281u (Kaikovo-1 - Minsk) yönBrilevskaya
Otobüs, 311s (Minsk - s/t Nauka) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 411 (Minsk - Tristenec) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 446 (Ozerichino - Minsk) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 327 (Bordilovka - Minsk) yönAўtavakzal "Uskhodnі"
Otobüs, 339 (Minsk – Zabolot'e) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 296 (Minsk - Dubovii Les) yönAўtavakzal "Uskhodnі"
Otobüs, 339a (Minsk – Zabolot'e) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 374 (Minsk - Novaya Rodina) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 445 (Minsk - Aleksandrovo) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 230 (Minsk - Samokhvalovichi) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 290 (Minsk - Samokhvalovichi) yönAkademiya upravleniya
Otobüs, 446d (Minsk - Ozerichino ch/z Dudichi) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 237 (AS "Yugo-Zapadnaya" - Danilovichi) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 359 (AS "Yugo-Zapadnaya" – Leont'evichi) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 211 (Minsk - Maripol' cherez Stukatichi) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 217 (Minsk - Pazdzerki cherez Es'kovichi) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Otobüs, 201a (AS "Yugo-Zapadnaya" - Pazderki cherez Zakruzhku) yönAS "Yugo-Zapadnaya"
Minibüs, 1130 yönDS "Serova"
Minibüs, 1230 yönDS "Serova"
Minibüs, 1547-SK yönchig. st. Kalodzіshchi
Minibüs, 1131 (Minsk - Atolino) yönAV "Central'nii"
Minibüs, 492 (Minsk - Machulishi) yönDS Druzhnaya (visadka passazhirov)
Minibüs, 1308 (Minsk - Kalinino) yönDS Druzhnaya (visadka passazhirov)
Minibüs, 493 (Minsk - Samokhvalovichi) yönDS Druzhnaya (visadka passazhirov)
Minibüs, 493a (Minsk - Samokhvalovichi) yönDS Druzhnaya (visadka passazhirov)
Troleybüs, 51 yönDS "Druzhnaya" (trolleibusnie marshruti)
Geri