/tr/
tr
true
25
2
1182
11490
Minsk
minsk
Minsk
165
53.90079
2397
20125
27.56298
13
true
22
1
152
1,2,3,4,5,8
171
795
675
2753
2
66
Br
43595
Adres
Minsk, ulica Kizhevatova 72/3
Harita üzerinde
Burada durdu
Otobüs, 45 yönMinskribprom
Otobüs, 53 yönRK Landera
Otobüs, 73 yönDS "Serova"
Otobüs, 180s yönKrasnii bor
Otobüs, 308 (Minsk - Dergai) yönDzergaі
Otobüs, 429 (Minsk - Atolino) yönAtolіna
Otobüs, 201 (Minsk - Pazderki) yönPazdzerkі
Otobüs, 213 (Minsk - Maripol') yönMaripal'
Otobüs, 214 (Minsk - Zakruzhka) yönZakruzhka
Otobüs, 238 (Minsk - Annopol') yönAnnopal'
Otobüs, 270 (Minsk - Machulishi) yönMachulіshchi
Otobüs, 279 (Minsk – Atolino) yönAtolіna
Otobüs, 279u (Minsk - Atolino) yönAtolіna
Otobüs, 281 (Minsk - Kaikovo-1) yönKaikava-1
Otobüs, 213u (Minsk - Maripol') yönMaripal'
Otobüs, 411 (Minsk - Tristenec) yönTriscyanec
Otobüs, 339 (Minsk – Zabolot'e) yönZabalacce
Otobüs, 296 (Minsk - Dubovii Les) yönDubovi Les
Otobüs, 339a (Minsk – Zabolot'e) yönZabalacce
Otobüs, 359 (AS "Yugo-Zapadnaya" – Leont'evichi) yönLyavoncavіchi
Otobüs, 211 (Minsk - Maripol' cherez Stukatichi) yönMaripal'
Otobüs, 217 (Minsk - Pazdzerki cherez Es'kovichi) yönPazdzerkі
Otobüs, 201a (AS "Yugo-Zapadnaya" - Pazderki cherez Zakruzhku) yönPazdzerkі
Minibüs, 1063 yönDS "Serova"
Minibüs, 1064 yönDS "Serova"
Minibüs, 1073 yönDS "Serova"
Minibüs, 1130 yönTC "Zhdanovichi" (visadka passazhirov)
Minibüs, 1230 yönTC "Zhdanovichi" (visadka passazhirov)
Minibüs, 1318 yönDS "Serova"
Minibüs, 1547-SK yönKorzhenevskogo (visadka passazhirov)
Minibüs, 1131 (Minsk - Atolino) yönAtolіna
Minibüs, 1308 (Minsk - Kalinino) yönKalinina
Minibüs, 493 (Minsk - Samokhvalovichi) yönSamakhvalavіchi
Minibüs, 493a (Minsk - Samokhvalovichi) yönvulica Atolinskaya
Troleybüs, 43 yönDS "Serova"
Troleybüs, 51 yönZavod "Tranzistor"
Troleybüs, 59 yönDS "Serova"
Geri