/tr/
tr
true
204
12
1
7
Nizhny Novgorod
1421
15132
n-novgorod
Nizhny Novgorod
0
56.306443
2225
38944
43.973464
12
695
37161
true
156
1
1,2,3,4,5,7,8,9,10
1906
37091
468
3
33504
Geri