/tr/
tr
true
97
12
1
Nizhny Novgorod
142
n-novgorod
1651
30146
Nizhny Novgorod
124
56.306443
338
37183
43.973464
12
1713
14610
true
1
1960
4531
1,2,3,4,5,7,8,9,10
768
8094
468
101
3
2608
47830
33392
Geri