/tr/
tr
true
485
8858
25
157
2
1413
36175
Minsk
63
minsk
2057
43180
Minsk
53.90079
27.56298
2459
27197
13
700
29890
true
1
130
757
1,2,3,4,5,8
2695
24730
795
2
16
Br
310919
Adres
Minsk, pad'ezd ad v. Khacezhina na a/d M-6/E-28
Harita üzerinde
Burada durdu
Otobüs, 233 (Minsk - Gorani) yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Otobüs, 380 (Minsk - Isloch') yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Otobüs, 383 (Minsk - Pugachi) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 450 (Minsk - Volma-2) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 200 (Minsk - Dubenci) yönDubyanci
Otobüs, 233a (Minsk - Gorani) yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Otobüs, 365 (Minsk - Malyavki) yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Otobüs, 423 (Minsk - Korabli) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 425 (Minsk - Sudniki) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 427 (Minsk - Sudniki) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 433a (Minsk - Volma-2) yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Otobüs, 200a (Minsk - Dubenci) yönDubyanci
Otobüs, 200b (Minsk - Dubenci) yönDubyanci
Otobüs, 298 (Minsk - Cheremukha) yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Otobüs, 372 (Minsk - Khatezhino) yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Otobüs, 384 (Minsk - Volmechka) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 372p (Minsk - Khatezhino) yönst.m. "Pushkinskaya"
Otobüs, 207 (Minsk - Novoe Pole) yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Otobüs, 268 (Minsk - Staroe Selo) yönShkola
Otobüs, 210 (Minsk - Aksakovshina) yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Otobüs, 463 (Minsk - Skirmontovo) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 208 (Minsk - Velikoe Selo) yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Otobüs, 425a (Sudniki - Minsk ch/z Ratinci) yönAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Otobüs, 370 (Khatezhino - Minsk ch/z Degtyarevku) yönDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Minibüs, 1203 (Minsk - Novoe Pole) yönst.m. "Pushkinskaya"
Geri