/pt/
pt
true
189
4006
1
620
38080
Babino
babino
2659
4226
Babino
59.220407
31.477718
26
15
false
1,8
2
0
44
4
true