/pt/
pt
true
208
4
1
36
25502
Samara
samara
Samara
142
53.209322
1930
43328
50.204086
1451
6805
12
1493
36158
true
1
241
40974
1,2,3,4,5,7,8
536
40267
391
2
45
962933
Endereço
Samara, Bataiskaya ulica, 7
No mapa
Voltar