/pt/
pt
true
12
23
1
165
Nizhny Novgorod
n-novgorod
Nizhny Novgorod
97
56.306443
1482
2507
43.973464
12
1693
11160
true
2231
23315
1,2,3,4,5,7,8,9,10
1611
31925
611
3
1328
49242
946061