/pt/
pt
true
12
2208
45060
1
Nizhny Novgorod
1132
34445
n-novgorod
1436
46546
Nizhny Novgorod
171
56.306443
623
15997
43.973464
12
2369
11171
true
1739
5048
1
107
1,2,3,4,5,7,8,9,10
463
1412
34292
3
214
946047
Voltar