/pt/
pt
true
206
12
1
Nizhny Novgorod
2002
30067
n-novgorod
179
Nizhny Novgorod
2606
7677
56.306443
43.973464
79
12
2449
14308
true
2671
29534
1
165
1,2,3,4,5,7,8,9,10
720
36427
473
3
1648
23309
945974
Voltar