/pt/
pt
true
1000
37384
12
27
1
89
Nizhny Novgorod
1277
1725
n-novgorod
22
Nizhny Novgorod
56.306443
2369
16021
43.973464
217
12
202
9584
true
208
1
87
1,2,3,4,5,7,8,9,10
1652
11260
497
340
25496
3
945970
Voltar