/pt/
pt
true
1016
32874
25
2
Minsk
1345
30936
minsk
Minsk
2160
38721
53.90079
164
7762
27.56298
181
13
687
48767
true
183
1
19
1,2,3,4,5,8
826
19074
795
2
134
Br
895128
Endereço
Minsk, Zheleznodorozhnaya ulica, 41
No mapa
Para(m) aqui
Ônibus, 355 (Minsk-Chiki) sentidoChikі-1
Ônibus, 439 (Minsk - Yasen') Parada terminal
Ônibus, 439 (Minsk - Yasen') sentidoYasen'
Ônibus, 205 (Minsk - Frunze) sentidoFrunze
Ônibus, 383 (Minsk - Pugachi) Parada terminal
Ônibus, 383 (Minsk - Pugachi) sentidoPugachi
Ônibus, 403 (Minsk - Pugachi) Parada terminal
Ônibus, 403 (Minsk - Pugachi) sentidoPugachi
Ônibus, 405a (Minsk - Borki) Parada terminal
Ônibus, 405a (Minsk - Borki) sentidoBarki
Ônibus, 450 (Minsk - Volma-2) Parada terminal
Ônibus, 450 (Minsk - Volma-2) sentidoVolma-2
Ônibus, 209 (Minsk - Krupica) sentidoKrupіca
Ônibus, 246 (Minsk - Plashevo) Parada terminal
Ônibus, 246 (Minsk - Plashevo) sentidoPlashava
Ônibus, 262 (Minsk - Plashevo) Parada terminal
Ônibus, 262 (Minsk - Plashevo) sentidoPlashava
Ônibus, 357 (Minsk - Dubenci) sentidoDubyanci
Ônibus, 414 (Minsk - Zagorci) sentidoZagorci
Ônibus, 414 (Minsk - Zagorci) Parada terminal
Ônibus, 423 (Minsk - Korabli) Parada terminal
Ônibus, 423 (Minsk - Korabli) sentidoKarabli
Ônibus, 425 (Minsk - Sudniki) sentidoSudniki
Ônibus, 425 (Minsk - Sudniki) Parada terminal
Ônibus, 427 (Minsk - Sudniki) Parada terminal
Ônibus, 201 (Minsk - Pazderki) sentidoPazdzerkі
Ônibus, 213 (Minsk - Maripol') sentidoMaripal'
Ônibus, 214 (Minsk - Zakruzhka) sentidoZakruzhka
Ônibus, 238 (Minsk - Annopol') sentidoAnnopal'
Ônibus, 279 (Minsk – Atolino) sentidoAtolіna
Ônibus, 325 (Minsk - Bogushovo) sentidoBagushova
Ônibus, 384 (Minsk - Volmechka) sentidoVolmechka
Ônibus, 384 (Minsk - Volmechka) Parada terminal
Ônibus, 231a (Minsk - Popovichi) sentidoPapovіchi-2
Ônibus, 269 (Minsk - Kurkovichi) sentidoKurkovichi
Ônibus, 311s (Minsk - s/t Nauka) sentidoSadovae tavaristva Navuka
Ônibus, 311s (Minsk - s/t Nauka) Parada terminal
Ônibus, 411 (Minsk - Tristenec) sentidoTriscyanec
Ônibus, 446 (Ozerichino - Minsk) Parada terminal
Ônibus, 363 (Minsk - Novii Dvor) sentidoNovi Dvor
Ônibus, 339 (Minsk – Zabolot'e) sentidoZabalacce
Ônibus, 339a (Minsk – Zabolot'e) sentidoZabalacce
Ônibus, 463 (Minsk - Skirmontovo) sentidoSkіrmantava
Ônibus, 463 (Minsk - Skirmontovo) Parada terminal
Ônibus, 374 (Minsk - Novaya Rodina) Parada terminal
Ônibus, 374 (Minsk - Novaya Rodina) sentidoNovaya Radzima
Ônibus, 432 (Minsk - Sosnovii Bor) Parada terminal
Ônibus, 432 (Minsk - Sosnovii Bor) sentidoSanatorii Sasnovi Bor
Ônibus, 445 (Minsk - Aleksandrovo) Parada terminal
Ônibus, 445 (Minsk - Aleksandrovo) sentidoAlyaksandrava
Ônibus, 230 (Minsk - Samokhvalovichi) sentidoSamakhvalavіchi
Ônibus, 255 (Minsk - zh/d st. "Energetik") Parada terminal
Ônibus, 255 (Minsk - zh/d st. "Energetik") sentidochig. st. Energetik
Ônibus, 425a (Sudniki - Minsk ch/z Ratinci) Parada terminal
Ônibus, 446d (Minsk - Ozerichino ch/z Dudichi) sentidoAzyarichina
Ônibus, 446d (Minsk - Ozerichino ch/z Dudichi) Parada terminal
Ônibus, 237 (AS "Yugo-Zapadnaya" - Danilovichi) Parada terminal
Ônibus, 237 (AS "Yugo-Zapadnaya" - Danilovichi) sentidoDanіlavіchi
Ônibus, 359 (AS "Yugo-Zapadnaya" – Leont'evichi) sentidoLyavoncavіchi
Ônibus, 297 (Minsk - Dubenci cherez Novii Dvor) sentidoDubyanci
Ônibus, 211 (Minsk - Maripol' cherez Stukatichi) sentidoMaripal'
Ônibus, 324 (Minsk - Bogushovo cherez Novii Dvor) sentidoBagushova
Ônibus, 217 (Minsk - Pazdzerki cherez Es'kovichi) sentidoPazdzerkі
Ônibus, 427a (Minsk - Sudniki ch/z Ratinci, Makasichi) sentidoSudniki
Ônibus, 446a (Minsk - Ozerichino ch/z Annopol', Dudichi) sentidoAzyarichina
Ônibus, 201a (AS "Yugo-Zapadnaya" - Pazderki cherez Zakruzhku) sentidoPazdzerkі
Voltar