/pt/
pt
true
23
4
1
160
Samara
60
samara
Samara
53.209322
2433
42965
50.204086
165
11193
12
true
1
1,2,3,4,5,7,8
126
380
2
65940
Voltar