/pt/
pt
true
4
1
Samara
99
samara
Samara
89
53.209322
147
50.204086
149
12
208
true
1
193
1,2,3,4,5,7,8
2042
23061
381
2
388
34966
65155
Voltar