/pt/
pt
true
24
4
1
216
Samara
66
samara
150
Samara
53.209322
659
45119
50.204086
169
12
true
2597
38947
1
202
1,2,3,4,5,7,8
85
430
2
64567
Voltar