/pt/
pt
true
52
4
47
1
653
27371
Samara
77
samara
37
Samara
2515
40868
53.209322
50.204086
217
12
true
1
6
1,2,3,4,5,7,8
389
2
157
64498
Voltar