/pt/
pt
true
4
1
2381
29904
Samara
samara
Samara
53.209322
50.204086
2206
28917
12
true
1
2641
925
1,2,3,4,5,7,8
391
185
2
1347
30510
64492
Voltar