/pt/
pt
true
66
142
2
1022
11687
Polotsk
polotsk
179
Polotsk
167
55.48664
722
20682
28.767127
578
43382
13
1256
21604
true
248
36548
1,2,8
2
116
102
2
1295
17318
Br
54853
Endereço
Polotsk, vulіtsa Kastrychnіtskaya, 40
No mapa
Para(m) aqui
Ônibus, 235 sentidoMakhirovo
Ônibus, 236 sentidochyg. st. Obal'
Ônibus, 244 sentidoRabchonkі
Ônibus, 250 sentidoVukhvіshcha
Ônibus, 255 sentidoAzernae
Ônibus, 274 sentidoTrudy
Ônibus, 8253 (Riga - Gomel) sentidoRīgas SAO
Ônibus, 8253 (Riga - Gomel) sentidoAўtavakzal Gomel'
Ônibus, 8519 (Riga - Vitebsk) sentidoAўtavakzal Vіtsebsk
Ônibus, 8519 (Riga - Vitebsk) sentidoRīgas SAO
Ônibus, 227 (Polotsk - Ushachi) sentidoAvtostantsiya
Ônibus, 247 (Polotsk - Ushachi) sentidoAўtastantsyya Ushachy
Ônibus, 371 (Ushachi - Polotsk) sentidoAўtastantsyya Ushachy
Ônibus, 514 (Polotsk - Miory) sentidoAўtastantsyya Mery
Ônibus, 533 (Polotsk - Minsk) sentidoAўtavakzal "Tsentral'ny"
Ônibus, 209 (Polotsk - Gomel') sentidoGomel'
Ônibus, 209 (Polotsk - Gomel') sentidoGomel'
Ônibus, 212 (Polotsk - Goryany) sentidoGarany
Ônibus, 215s (Polotsk - Disna) sentidoAўtakasa Dzіsna
Ônibus, 221 (Polotsk - Zaenki) sentidoZaenkі
Ônibus, 221 (Polotsk - Zaenki) sentidoZaenkі
Ônibus, 221 (Polotsk - Zaenki) sentidoZaenkі
Ônibus, 221 (Polotsk - Zaenki) sentidoZaenkі
Ônibus, 241 (Polotsk - Polota) sentidoPalata / SVK
Ônibus, 253 (Polotsk - Betskoe) sentidoBetskae
Ônibus, 205 (Polotsk - Vetrino) sentidoVetryna / Mіkraraen
Ônibus, 210 (Polotsk - Gramoshche) sentidoGramoshcha
Ônibus, 213 (Polotsk - Zales'e) sentidoZales'e
Ônibus, 216 (Polotsk - Domniki) sentidoDomnіkі
Ônibus, 230 (Polotsk - Verkudy) sentidoVyarkudy
Ônibus, 231 (Polotsk - Kushliki) sentidoKushlіkі
Ônibus, 251 (Polotsk - Zelenka) sentidoZyalenka
Ônibus, 254 (Polotsk - Gendiki) sentidoGendzіkі
Ônibus, 282 (Polotsk - Murav'i) sentidoMuraўі
Ônibus, 285 (Polotsk - Rossony) sentidoAўtastantsyya Rasony
Ônibus, 285 (Polotsk - Rossony) sentidoAўtastantsyya Rasony
Ônibus, 285 (Polotsk - Rossony) sentidoAўtastantsyya Rasony
Ônibus, 515 (Polotsk - Vitebsk) sentidoAўtavakzal Vіtsebsk
Ônibus, 515 (Polotsk - Vitebsk) sentidoAўtavakzal Vіtsebsk
Ônibus, 515 (Polotsk - Vitebsk) sentidoAўtavakzal Vіtsebsk
Ônibus, 515 (Polotsk - Vitebsk) sentidoAўtavakzal Vіtsebsk
Ônibus, 515 (Polotsk - Vitebsk) sentidoAўtavakzal Vіtsebsk
Ônibus, 206s (Polotsk - Rossony) sentidoAўtastantsyya Rasony
Ônibus, 208 (Polotsk - Glybochka) sentidoGlybachka-2
Ônibus, 228 (Polotsk - Bliznitsa) sentidoBlіznіtsa
Ônibus, 243 (Polotsk - Bobynichi) sentidoBabynіchy
Ônibus, 243 (Polotsk - Bobynichi) sentidoBabynіchy
Ônibus, 271 (Polotsk - Glybochka) sentidoGlybachka-1
Ônibus, 293 (Polotsk - Baranovo) sentidoBaranava
Ônibus, 503 (Vitebsk - Braslav) sentidoAўtavakzal Vіtsebsk
Ônibus, 503 (Vitebsk - Braslav) sentidoAўtastantsyya Braslaў
Ônibus, 519 (Vitebsk - Postavy) sentidoAўtavakzal Vіtsebsk
Ônibus, 519 (Vitebsk - Postavy) sentidoAўtavakzal Pastavy
Ônibus, 594 (Rossony - Vitebsk) sentidoAўtastantsyya Rasony
Ônibus, 594 (Rossony - Vitebsk) sentidoAўtavakzal Vіtsebsk
Ônibus, 223 (Polotsk - Katushenki) sentidoKatushonkі
Ônibus, 223 (Polotsk - Katushenki) sentidoKatushonkі
Ônibus, 223 (Polotsk - Katushenki) sentidoKatushonkі
Ônibus, 225 (Polotsk - Karpinichi) sentidoKarpіnіchy
Ônibus, 225 (Polotsk - Karpinichi) sentidoKarpіnіchy
Ônibus, 237 (Polotsk - Prozoroki) sentidoPrazarokі
Ônibus, 242 (Polotsk - Pukanovka) sentidoPukanovka
Ônibus, 245 (Polotsk - Selyavshchina) sentidoSyalyaўshchyna
Ônibus, 249 (Polotsk - Zakharnichi) sentidoZakharnіchy
Ônibus, 220s (Polotsk - Belovodka) sentidoBelavodka
Ônibus, 239 (Polotsk - Shpakovshchina) sentidoShpakoўshchyna
Ônibus, 252 (Polotsk - Arteykovichi) sentidoArtseykavіchy
Ônibus, 256s (Polotsk - Kazimirovo) sentidoKazіmіrava
Ônibus, 525 (Braslav - Novopolotsk) sentidoAўtastantsyya Braslaў
Ônibus, 525 (Braslav - Novopolotsk) sentidoAvtovokzal Novopolotsk
Ônibus, 545 (Minsk - Verkhnedvinsk) sentidoAўtastantsyya Verkhnyadzvіnsk
Ônibus, 545 (Minsk - Verkhnedvinsk) sentidoAўtavakzal "Tsentral'ny"
Ônibus, 222 (Polotsk - Novye Goryany) sentidoNovyya Garany
Ônibus, 222 (Polotsk - Novye Goryany) sentidoNovyya Garany
Ônibus, 206 (Polotsk - Vladimirovka) sentidoUladzіmіraўka
Ônibus, 208s (Novopolotsk - Rossony) sentidoAўtastantsyya Rasony
Ônibus, 208s (Novopolotsk - Rossony) sentidoAvtovokzal Novopolotsk
Ônibus, 514s (Sharkovshchina - Vitebsk) sentidoAўtastantsyya Sharkaўshchyna
Ônibus, 514s (Sharkovshchina - Vitebsk) sentidoAўtavakzal Vіtsebsk
Ônibus, 956 (Sankt-Peterburg - Minsk) sentidoAўtavakzal "Tsentral'ny"
Ônibus, 956 (Sankt-Peterburg - Minsk) sentidoAvtovokzal № 2 (Sankt-Peterburg)
Ônibus, 958 (Sankt-Peterburg - Minsk) sentidoAўtavakzal "Tsentral'ny"
Ônibus, 958 (Sankt-Peterburg - Minsk) sentidoAvtovokzal № 2 (Sankt-Peterburg)
Ônibus, 211s (Polotsk - Konstantinovo) sentidoKanstantsіnava
Ônibus, 233 (Polotsk - Lesnoe kladbishche) sentidoMogіlkі "Lyasnyya"
Ônibus, 287 (Polotsk - Dernovichi - Osveya) sentidoAўtastantsyya Asveya
Ônibus, 207s (Rossony - Polotsk ch/z Yankovichi) sentidoAўtastantsyya Rasony
Microônibus, 535tk (Polotsk - Lepel') sentidoAўtavakzal Lepel'
Fechar