/pt/
pt
true
4
136
1
Samara
samara
Samara
39
53.209322
14
50.204086
12
18
true
140
1
122
1,2,3,4,5,7,8
21
433
115
2
52684
Voltar